PPU .270 Winchester, SP, 150 Gr

Enkel verkrijgbaar mits het kunnen voorleggen van een geldig model 4 of model 9 van het betrokken kaliber. Contacteer ons voor meer info en prijzen.

Categorie: Product ID: 3831

Beschrijving

  • Caliber: .270 Winchester
  • Bullet Weight: 150 grain
  • Bullet Style: SP
  • Muzzle Velocity: 2,838 FPS
  • Muzzle Energy: 2,682 ft.-lbs.
  • Case Type: Brass
  • Primer Type: Boxer, reloadable
  • Corrosive: No

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.