Demowapens & accessoires

Omdat onze wapenhandel is verbonden aan schietstand ’t Mikpunt bestaat er de

 mogelijkheid om een aantal demowapens, optiek en accessoires uit te testen tot op afstanden van 100 m.

BEKIJK DE DEMOWAPENS 

Voorwaarden:

  • Bewijs dat u een vuurwapen in dergelijke categorie zelfstandig voor handen mag hebben: SSL geldig voor desbetreffende categorie A,B,C of D.of een Model 4 voor eenzelfde categorie wapen
  • Identiteitskaart
  • Lidmaatschap of dagkaart: een dagkaart voor niet-leden bedraagt €10 (100 m baan: €20,00), de huur van de wapens kan verschillen en wordt meegedeeld via mail..
  • Fabrieksmunitie: er mag enkel munitie gebruikt worden die bij ons is aangekocht.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.